Hyresavtal

För våra kommunala hyresgäster gäller Stockholms stads samverkansavtal för skollokaler. För övriga hyresgäster gäller varje enskilt tecknat hyreskontrakt.

Hyresavtalet avgör vem som har ansvaret

Krysslistan  (pdf, 128 kb) är en del av hyresavtalet och utvisar vilken part som ansvarar för åtaganden som rör drift, underhåll, reparationer, skötsel eller utbyte till nytt. 

Kostnadsersättning

Hyran är en kostnadsersättning där hyresgästen ska täcka SISAB:s kostnader för kapital, drift och underhåll. Kapitalkostnaderna varierar för varje skola och förskola, medan drift- och underhållskostnaderna regleras genom en generell schablon.

Hyreskontrakt med privata utbildningsverksamheter

SISAB har också många hyreskontrakt med privata utbildningsanordnare. Det kan vara företag, föräldra- eller personalkooperativ. I dessa fall så gäller det enskilda, förhandlade hyreskontraktet.