Städning i skolor och förskolor

Städning på rätt sätt är direkt avgörande för en sund inomhusmiljö och för att skolor och förskolor ska fungera över tiden. Det är framför allt vid upphandling av städtjänster som ni kan ställa rätt krav på städningen. Ta gärna stöd av vår städhandbok!

Verksamheten ansvarar för städningen i våra skolor och förskolor. Städningen upphandlas centralt eller av respektive verksamhet.

Använd torra metoder

Många golvtillverkare och städföretag förespråkar torra städmetoder. Ändå används ofta för mycket vatten och kemikalier vid städningen. Det kan leda till fuktskador som resulterar i mögel och andra emissioner som riskerar att orsaka hälsobesvär.

Ta stöd av Städhandboken

SISAB har tagit fram en städhandbok som redogör för hur våra lokaler och våra olika golvmaterial ska städas för att minska slitage och risken för t.ex. fuktskador. Städhandboken ska ses som ett stöd till er som upphandlar och direkt påverkar städningen i skolan.

Läs mer i Städhandboken (pdf, 1,1 mb)