Test - Brandskyddsarbete

Både vi som äger och ni som bedriver verksamhet i SISAB:s byggnader är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd.

Om systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.

Ett framgångsrikt brandskyddsarbete grundar sig på ett gott samarbete med våra hyresgäster, det är viktigt för oss på SISAB.

Systemstöd till våra hyresgäster inom SBA

Med hjälp av systemet FasIT får du som är hyresgäst stöd för ditt systematiska brandskyddsarbete med hantering av kontrollpunkter, anmärkningar och protokoll. Du loggar in med kontraktsnummer och PIN-kod. Saknar du PIN-kod kan du vända dig till SISAB:s fastighetsvärd eller förvaltare för din skola/förskola.

Informationsfilmer om hur du loggar in och använder systemet. (YouTube)

Logga in på FasIT. (öppnas i nytt fönster)

Kravet på Skriftlig redogörelse av brandskyddet, SRB tas bort.
Riksdagen har beslutat om förändringar i den nuvarande Lag om skydd mot olyckor, LSO. Det innebär att kravet på Skriftlig redogörelse av brandskyddet, SRB tas bort. Förändringen börjar gälla 2021-01-01 vilket även innebär att Skriftlig redogörelse av brandskyddet, SRB inte längre ska utföras i FasIT.
Läs mer i bifogat informationsbrev.

 

 


 

SBA-folder

Brandsäkerhet i vardagen (pdf, 878 kb)

En guide och ett stöd för skolans/förskolans systematiska brandskyddsarbete, SBA. Folden ger en bild av hur SBA-arbetet fungerar och pekar ut några viktiga områden och fungerar som ett stöd för verksamhetens brandskyddsansvarige.

 

Loading...