Informationsmaterial

Här kan du ladda hem information om vårt arbete med Stockholms skol- och förskolefastigheter.

Kort företagspresentation

Vi berättar om vårt uppdrag och hur det är att arbeta med och på SISAB. Här hittar du foldern.     English version.     Polska wersja.

Skolmiljö

Skolmiljö är vårt nyhetsbrev som vänder sig till alla som har med skolans värld att göra. Här hittar du de senaste numren.

Belysningsinstruktioner

Många klassrum är utrustade med nya, miljövänliga, belysningsarmaturer som drar betydligt mindre energi än de gamla lysrören. De är enkla att använda, bara du känner till hur de fungerar!

Instruktioner om belysning

Brandsäkerhet i vardagen

En guide och ett stöd för skolans/förskolans systematiska brandskyddsarbete (SBA). Folden ger en bild av hur SBA-arbetet fungerar och pekar ut några viktiga områden och fungerar som ett stöd för verksamhetens brandskyddsansvarige.

Brandsäkerhet i vardagen

Framtidens förskola

Behovet av fler förskolor ökar i ett växande Stockholm. SISAB har därför tagit fram en konceptförskola, Framtidens förskola, där process- och byggtid kan halveras – utan att tumma på kvalitén eller våra höga miljökrav. Framtidens förskola erbjuds med fem, sex eller åtta avdelningar, samtliga i två plan.

Titta in i framtidens förskola

Skadeförebyggande åtgärder

Vad gör SISAB åt utvändig skadegörelse? Vad kan du som arbetar i förskolan eller skolan bidra med? Vi beskriver här förbättrande insatser, riskområden och förslag på åtgärder.

Skadeförebyggande åtgärder

Städhandboken

Städhandboken fungerar som ett stöd när städningen i skolan upphandlas. Den innehåller också konkreta tips om hur städningen kan genomföras. Med Städhandboken vill vi bidra till att skapa en sund inomhusmiljö i Stockholms skolor.

Städhandboken

Trygg vintermiljö

Förskolan och skolan ska vara en säker plats att vistas på året runt. SISAB har ett ansvar för snöröjning och halkbekämpning vintertid. Genom ett gemensamt engagemang med våra hyresgäster tryggar vi en säker och väl fungerande snöröjning på förskolor och skolor.

Trygg vintermiljö på Stockholms skolor och förskolor

Tryggt på skolan dygnet runt

Vad vet du om termosensorer? Med hjälp av modern teknik bidrar SISAB aktivt till att skapa en trygg och sund skolmiljö, utan att kränka individers integritet.

Tryggt på skolan dygnet runt

Ventilation

Vädring, korsdrag och rengöring av ventilationsdonen är enkla åtgärder som förbättrar luften i lokalerna.

SISAB informerar om ventilation