Vi klarade målet för 2019!

Målet för 2019 var en ökning med 5000 elevplatser och totalt levererades 5 138 elevplatser.

Utöver förvaltning av skolor och förskolor, som varit SISAB:s huvuduppdrag sedan bildandet 1991, arbetar bolaget aktivt med att skapa nya elevplatser. SISAB ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Stockholms stad. Tillsammans med hyresgästerna skapar SISAB trygga och inspirerande utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn för dagens och framtidens unga medborgare. I de fall lokaler eller fastigheter står tomma ska dessa förädlas eller säljas för att möjliggöra annan verksamhet. SISAB arbetar i enlighet med kommunfullmäktiges mål och ägardirektiv.

Mer om SISAB:s hållbarhetsarbete på sidan Hållbarhet