Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet ska genomsyra allt SISAB gör. Därför gör vi en hållbarhetsredovisning som är upprättad enligt den globala rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative, GRI.

Utvalda delar av vårt hållbarhetsarbete finns också presenterade under fliken hållbarhet här på hemsidan. Syftet med hållbarhetsredovisningen är att med utgångspunkt i årsredovisningslagen och vår ägare Stockholms Stadshus AB:s rekommendationer ge en transparent överblick över vårt hållbarhetsarbete och de utmaningar vi står inför som bolag.

En intressent- och väsentlighetsanalys har genomförts som en grund för arbetet med hållbarhetsredovisningen. Särkilt viktiga frågor för SISAB är engagemanget för den kraftiga ökning av antalet elevplatser som planeras framöver, liksom vår förmåga att attrahera och behålla kompetens. Även utomhusmiljöerna har hamnat i fokus - att fler väljer att bo i Stockholm betyder också att det blir trängre och att vi måste ta fram smarta skolgårdlösningar som bidrar till bra utbildningsmiljöer.