Brandskyddsarbete

Både vi som äger och ni som bedriver verksamhet i SISAB:s byggnader är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd.

Om systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet.

Detta är ett område som vi på SISAB arbetar aktivt med. Ett framgångsrikt brandskyddsarbete grundar sig på ett gott samarbete med våra hyresgäster.

Systemstöd till våra hyresgäster inom SBA

Med hjälp av systemet FasIT får du som är hyresgäst stöd för ditt systematiska brandskyddsarbete med hantering av kontrollpunkter och anmärkningar. Du loggar in med kontraktsnummer och PIN-kod.

Här hittar du  informationsfilmer om hur du loggar in och använder systemet.

Här loggar du in på FasIT.

 

 

 


 

SBA-folder

Brandsäkerhet i vardagen

En guide och ett stöd för skolans/förskolans systematiska brandskyddsarbete, SBA. Folden ger en bild av hur SBA-arbetet fungerar och pekar ut några viktiga områden och fungerar som ett stöd för verksamhetens brandskyddsansvarige.