Norra vägen 4, Ventilationsombyggnad, Hus A

Projektbeskrivning
Projekt omfattar utbyte av ventilation i hela byggnaden. Befintliga luftbehandlingsinstallationer ska rivas, ett nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras // Project includes replacement of ventilation in the entire building. Existing air installations must be demolished, a new air unit is to be installed.
Kategori
Bygg- och anläggningsentreprenader
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Mattias Poggats; Diarienr.: SISAB 2024/130
Senast uppdaterad
Loading...