Alviksskolan och Sofia Skola: Utveckling och ombyggnation av skolgårdar

Projektbeskrivning
Utveckling och ombyggnation av 2 stycken skolgårdar inom skolgårdsutvecklingsprojektet. Denna förfrågan avser Konkurrensutsättning av DIS* Markentreprenader 2019-00390. För ansökan till DIS Markentreprenader 2019-00390 gå in på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=42402// Development and reconstruction of 2 schoolyards within the schoolyard development project. This request refers to the tender for DIS* Land Contracts 2019-00390. For the application for DIS Land contracts 2019-00390 go to: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=42402 *Dynamiskt InköpsSystem (Dynamic Purchasing System)
Kategori
Nybyggnation
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander, Dnr.: SISAB 2022-529
Senast uppdaterad
Loading...