Åsö Campus, ställverk

Projektbeskrivning
Åsö Campus, utbyte av huvudställverk. Nytt ställverksrum och ställverk i befintligt garage, inklusive flytt av sprinkler och brand, ca 24 kvm samt rivning befintligt ställverk.//Åsö Campus, replacement of main switchgear. New switchgear room and switchgear in existing garage, including relocation of sprinklers and fire, approx. 24 sqm and demolition of existing switchgear.
Kategori
Ombyggnation
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Mattias Poggats; Diarienr: 2022/501
Senast uppdaterad
Loading...