Aspuddens skola, byte ventilationssystem, Hus G

Projektbeskrivning
Objektet avser rivning och nybyggnad av ventilationssystem och tillhörande åtgärder// The object refers to the demolition and construction of a new ventilation system.
Kategori
Ventilation
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Julia McLaughlin Diarienr: 2019-00341
Senast uppdaterad
Loading...