Avhjälpande underhåll

Projektbeskrivning
Entreprenaden innefattar felsökning och felavhjälpning enligt löpande felanmälan och överenskommelse för att befintliga anläggningar och fastigheter ska underhållas/repareras på ett sådant sätt att avsedd funktion alltid upprätthålls. // Framework agreement for troubleshooting and maintenance. Existing facilities are to be maintained/repaired so that their function is preserved.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Maria Larsson; Diarienr.: 2021-00370
Senast uppdaterad
Loading...