BIM-samordnare

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser BIM-samordningstjänster. Uppdragen avser såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement for BIM coordination services for new constructions as well as smaller construction works.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander; Diarienr.: 2021-00320
Senast uppdaterad
Loading...