Bredängsskolan

Projektbeskrivning
Bredängsskolan är en grönklassad byggnad som är byggd 1966. Skolan är i behov av underhåll samt översyn/byte av tekniska installationer. Storkök samt matsal ska anpassas efter myndighetskrav och kapacitetsökning av grundsärskolan.//Bredängsskolan is a green-class building that was built in 1966. The school is in need of maintenance and overhaul/replacement of technical installations. Main kitchen and dining room must be adapted according to authority requirements and capacity increase of the elementary special school.
Kategori
Ombyggnad
Bedömd annonsering
Kvartal 4 2023
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Mattias Poggats; Diarienr.: SISAB 2022/424
Senast uppdaterad
Loading...