Digitalt Ritningshanteringssystem

Projektbeskrivning
Upphandlingen omfattar att tillhandahålla ett system för digitalt ritningsarkiv till beställarens verksamhet med vissa tillhörande tjänster.//The procurement includes providing a system for digital drawing archives to the client's business with certain associated services.
Kategori
IT & Kommunikation
Bedömd annonsering
Kvartal 1 2024
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer:Angela Johansson Diarienr.: SISAB 2023/202
Senast uppdaterad
Loading...