DIS Tillfälliga byggnader för skol- och förskoleverksamhet

Det dynamiska inköpssystemet omfattar förhyrning alternativt köp av tillfälliga byggnader (moduler). Det kan bli fråga om både hyra under olika hyresperioder eller köp av moduler. Leverantören ska bygga, anpassa, montera, etablera och avetablera tillfälliga byggnader enligt beställarens anvisningar. Det kommer även att omfatta tillhörande tjänster som drift och skötsel. En gränsdragningslista kommer att fastställas i respektive förnyad konkurrensutsättning. Sannolikt är det moduler till förskola och skola som kommer att avropas i störst utsträckning, men andra behov kan komma att föreligga. Inga garantier kan ges på viss omfattning eller antal förnyade konkurrensutsättningar. Hyrestiden kommer vanligtvis löpa på mellan 1-10 år.

//

This dynamic purchasing system includes both rental and purchase of temporary buildings (modules). The supplier is to construct, adjust, assemble, establish and de-assemble temporary buildings according to the contractor's instructions. The projects may include management and maintenance. An exact description of required services and products will be published with each project. School and preschool modules are expected to be the most frequent projects announced, but other types of projects may be announced as well. No guaranties are given as to the size and frequency of announced competitions. The rental period is usually 1-10 years.

Projektbeskrivning
Dynamiskt inköpssystem för förhyrning och köp av tillfälliga moduler för skol- och förskoleverksamhet. // Dynamic purchasing system for rental and purchase of temporary school and preschool modules.
Kategori
Dynamiskt inköpssystem
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=42357
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Martin Segerstedt; Diarienr.: 2020-00348
Senast uppdaterad
Loading...