Dramapedagoger och koordinator till projekt Energiagenterna 2022

Projektbeskrivning
Denna upphandling avser dramapedagoger och koordinator till projekt Energiagenterna. Projektet syftar till att genom en sagovandring väcka förskolebarns nyfikenhet och lust att vilja utforska och upptäcka tillsammans med sina pedagoger och förskole-kamrater.// This procurement concerns drama educators and coordinator for the Energy Agents project. The project aims to awaken preschool children's curiosity and desire to explore and discover together with their teachers and preschool peers through a fairy tale walk.
Kategori
Ramavtal
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=48701
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Angela Johansson; 2022/392
Senast uppdaterad
Loading...