Drivhuset etapp 2 (fd *Enskede Gårds Gymnasium), ombyggnad och renovering

Projektbeskrivning
Objektet avser ombyggnad av yrkesgymnasium till delad grundskola och gymnasium för 1200 elever. Ombyggnad och renovering av Hus C, D, E, F och G. samt rivning av hus H och sophuset utanför hus C. Dessutom ska skolgården upprustas.//The object concerns the rebuilding of a vocational high school into a shared primary school and high school for 1,200 students. Rebuilding and renovation of building C, D, E, F and G. as well as demolition of building H and the waste house outside building C. In addition, the school yard is to be refurbished.
Kategori
Ombyggnad
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander; Diarienr: SISAB 2022/472
Senast uppdaterad
Loading...