Elinstallationer ROT

Projektbeskrivning
Ramavtal för elinstallationer. // Framework agreement for electricity works.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Maria Larsson; Diarienr.: 2020-00449
Senast uppdaterad
Loading...