Förskola Björnsonsgatan

Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca. 1 245 m2 BTA.

Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installationer och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är
ca 3 080 m2.  

I denna entreprenad ingår ett antal totalentreprenader, dessa är; Stålstomme, HDF-bjälklag och Hiss.

Omfattning framgår under respektive disciplins handlingar.

Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.

Fastigheten gränsar till parkområdet Blackebergsstråket som är ett parkstråk för rekreation. Stråket är en stadsdelspark som löper centralt genom Blackeberg och en bit in i Södra Ängby och omges av bostadsbebyggelse.

Ovanstående uppgifter syftar till att ge anbudsgivaren en allmän orientering om projektet. För detaljerade uppgifter om upphandlingens omfattning hänvisas till upphandlingsdokumenten i övrigt.

This procurement includes a new construction of a preschool, including complementary buildings, with a total gross floor area of 1,245 square metres. The new preschool is to be constructed as a two-storage, eight-department building with a canteen and a mezzanine for miscellaneous installations (ventilation, control and monitoring systems etc.). The schoolyard has an area of around 3,080 square metres.

The preschool is part of the concept “Framtidens förskola”. "Framtidens förskola" is SISAB's concept preschool that builds upon a well thought-out structure adaptable to the needs of the users, the prerequisites of the site and the surroundings.

The contract is an AB 04 construction contract, but it includes a number of ABT 06 turn-key elements, such as the steel frame, HDF joists and elevator. The exact scope is described in detail in the contract documents.

The new building will not be certified, but has to meet the requirements of Miljöbyggnad 3.1, rating level Silver, as specified by the Swedish Green Building Council.

The plot borders the park area “Blackebergsstråket”, a recreational park area that runs through the central parts of the Blackeberg district and parts of the Södra Ängby district and is surrounded by residential buildings.

Projektbeskrivning
Nyproduktion av en konceptförskola, ”Framtidens förskola”. Denna förskola är till stora delar lik förskola Ekebergabacken 40. // Construction of new preschool in the concept "Preschool of the Future". This preschool is very similar to Ekebergabacken 40.
Kategori
Framtidens förskola
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=43898
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Maria Larsson
Senast uppdaterad
Loading...