Förskola Ekholmsvägen 133

Projektbeskrivning
Objektet avser nybyggnad av en förskola på ca 1600 m2 BTA förskola i två plan med tillhörande komplementbyggnader samt förskolegård på ca 4400 m2 i Skärholmen, Stockholm stad. Förskolan är på 8 avdelningar med tillhörande tillagningskök. // New construction of 1600 sqm preschool with two floors, complementary buildings and 4400 sqm playground in Skärholmen.
Kategori
Ny förskola
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=43097
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Martin Segerstedt; Diarienr.: 2020-00503
Senast uppdaterad
Loading...