Förskola Skogsnävergränd

Projektbeskrivning
Nyproduktion av "Framtidens förskola", 6 avdelningar../New "Preschool of the Future" consept preschool with 6 sections. Pausad i väntan på beslut.
Kategori
Framtidens förskola
Bedömd annonsering
Kvartal 4 2023
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Mattias Poggats; dnr.:2021-00414
Senast uppdaterad
Loading...