Förskola Torögatan

Projektbeskrivning
Nyproduktion av 8 avdelningars Framtidens förskola. // New construction of "Preschool of the Future" with 8 sections.
Kategori
Framtidens förskola
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Maria Larsson; Diarienr.: 2020-00357
Senast uppdaterad
Loading...