Förskola Torpgläntan, Nyproduktion och rivning av befintlig byggnad

Projektbeskrivning
Nyproduktion av "Framtidens förskola" och rivning av befintlig byggnad // New construction of "Preschool of the Future" and demolition of existing building.
Kategori
Ny Framtidens förskola
Bedömd annonsering
Kvartal 2 2023
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Birgitta Ekstrand; Diarienr.: 2020-00504
Senast uppdaterad
Loading...