Förvaltningsentreprenad Transportsystem

Entreprenaden omfattar tillsyn och skötsel av transportsystem inom beställarens (B) fastighetsbestånd.

Entreprenaden omfattar även att efter separat beställning utföra felavhjälpande underhåll av de objekt som kommer att kontrakteras.

Entreprenaden kan komma att omfatta planerat underhåll i form av renoveringar/moderniseringar av ingående objekt vilka i så fall beställs separat av B.

B kan dock komma att handla upp renoveringar/moderniseringar i konkurrens i separata annonserade upphandlingar.

 

The contract includes supervision and maintenance of transport systems within SISAB's property portfolio.

The contract also includes carrying out troubleshooting maintenance of the objects that will be contracted after a separate order.

The contract may include planned maintenance in the form of renovations / modernizations of included objects which in that case are ordered separately by SISAB.

SISAB may, however, procure renovations / modernisations in competition in separate announced procurements.

Projektbeskrivning
Entreprenaden omfattar tillsyn och skötsel av transportsystem inom SISAB:s fastighetsbestånd. // The contract includes supervision and maintenance of transport systems within SISAB's property portfolio.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Jennie Bergh; Diarienr.: 2021-00331
Senast uppdaterad
Loading...