Förvaltningsentreprenad utemiljö

Projektbeskrivning
Förvaltningsentreprenad Utemiljö. Markskötsel, snöröjning och trädåtgärder. Gäller samtliga Förvaltningsområden och hela vårt fastighetsbestånd. // Framework agreement for maintenance of outdoor enivironment, incl. land management, snow-clearing and tree measures, at all of SISAB's facilities.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Christina Irlén; Diarienr.: 2021-00071
Senast uppdaterad
Loading...