Fuktsakkunnig 2022

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av Fuktsakkunnig//Framework agreement for moisture expert.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Adriana Wirén; Diarienr: 2022-00198
Senast uppdaterad
Loading...