Golvbeläggningsarbeten

Projektbeskrivning
Ramavtal för golvbeläggningsarbeten i form av mindre ombyggnadsarbeten, byte av golvbeläggningar, underhållsarbeten, reparationer och ommålning (lackning) av trägolv. // Framwork agreement for flooring works, incl. smaller refurbishments, replacement of flooring, maintenance works, repairs and painting/coating of wooden floors.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Lina Cullblad; Diarienr.: 2021-00141
Senast uppdaterad
Loading...