Gröndalsskolan: Nyproduktion skola F-9

Projektbeskrivning
Entreprenaden omfattar rivning av befintliga byggnader samt nybyggnad av en grundskola i tre plan. Total bruksarea (BRA) för den nya skolbyggnaden är ca 10 800 kvm och tomtarean är ca 18 400 kvm.//The contract includes demolition of existing buildings and new construction of a three-storey primary school. The total usable area (BRA) for the new school building is approximately 10,800 sqm and the plot area is approximatly 18,400 sqm.
Kategori
Nybyggnation skola
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander; Diarienr:2022-00097
Senast uppdaterad
Loading...