Hållbart arbetsliv - massage, naprapati och digitala hälsoprogram

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser tjänster inom massage, naprapati och digitala hälsoprogram. // This framework agreement refers to services in massage, naprapathy and digital health
Kategori
Ramavtal
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=47778
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Julia McLaughlin; Diairenr.: 2022-00033
Senast uppdaterad
Loading...