Hisskonsulttjänster

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser hisskonsulttjänster. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement for elevator consultancy services. Projects include both smaller and bigger constructions.
Kategori
Ramavtal
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=45349
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer Jessica Rodzon; Diarienr.: 2021-00348
Senast uppdaterad
Loading...