Hjulstaskolan, Hässelbygårdsskolan och Trollbodaskolan: Utveckling och ombyggnation av skolgårdar

Projektbeskrivning
Utveckling och ombyggnation av 3 stycken skolgårdar inom skolgårdsutvecklingsprojektet. Denna förfrågan avser Konkurrensutsättning av DIS* Markentreprenader 2019-00390 För ansökan till DIS Markentreprenader 2019-00390 gå in på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=42402 ”//” Development and reconstruction of 2 schoolyards within the schoolyard development project.. This request refers to the Tender for DIS* Land Contracts 2019-00390 For the application for DIS Land contracts 2019-00390 go to: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=42402 *Dynamiskt InköpsSystem (Dynamic Purchasing System)
Kategori
Nybyggnation
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Mattias Poggats, Dnr.: SISAB 2022-530
Senast uppdaterad
Loading...