Höglandsskolan, byte av värmesystem

Projektbeskrivning
Demontera och sanera oljepanna och oljecistern. Ersätta med bergvärme; 5 nya borrhål. Rensa stomrent i pannrum och ersätta med nya installationer. Utökning av elservis. Öppning i fasad för ny dörr till pannrum, markarbeten i form schakt och spräckning, återställande av konstgräsyta. Byte av värmestammar och radiatorer i hus A och B. Utförandeentreprenad. // AB 04Disassemble and clean the oil pan and the oil tank. Replace with geothermal energy; 5 new boreholes. Clean the boiler room and replace with new installations. Expansion of electric service. Opening in facade for new door to boiler room, earthworks in the form of shafts and cracks, restoration of artificial grass surface. Replacement of heating pipes and radiators in houses A and B. Contractor AB 04
Kategori
Ombyggnad
Bedömd annonsering
Kvartal 4 2023
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander; Diarienr.: SISAB 2023/268
Senast uppdaterad
Loading...