Kalkylkonsulttjänster

Projektbeskrivning
Ramavtal för kalkylkonsulttjänster. // Framework agreement for construction calculation services.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Mattias Poggats; Diarienr.: 2021-00109
Senast uppdaterad
Loading...