Kista Äng Ny förskola: Mark och grundläggning

Projektbeskrivning
Mark- och grundläggningsarbeten samt platsgjutna betongarbeten inför nybyggnation av förskola. Denna förfrågan avser Konkurrensutsättning av DIS* Markentreprenader 2019-00390 För ansökan till DIS Markentreprenader 2019-00390 gå in på: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=42402 //Land and foundation work as well as cast-in-place concrete work for the new construction of a preschool. This request refers to the Tender for DIS* Land Contracts 2019-00390 For the application for DIS Land contracts 2019-00390 go to: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=42402 *Dynamiskt InköpsSystem (Dynamic Purchasing System)
Kategori
Nybyggnation
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander, Dnr.: SISAB 2022-511
Senast uppdaterad
Loading...