Konsulttjänster Akustik 2024

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster akustik för utrednings- och projekteringstjänster i samband med såväl nybyggnation som ROT-arbeten. Även uppdrag avseende ljudmätningar och åtgärdsbedömningar.//This framework contract procurement refers to acoustic consulting services for investigation and planning services in connection with both new construction and ROT works. Also assignments regarding sound measurements and measure assessments.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Jessica Rodzon; Diarienr.; SISAB 2022/400
Senast uppdaterad
Loading...