Konsulttjänster Sakkunnig tillgänglighet 2024

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av sakkunnig tillgänglighet. Dessa tillgänglighetskunniga kan även bistå med kunskap i tidiga projektskeden. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten.//This framework contract procurement concerns consulting services in the form of expert availability. These accessibility experts can also assist with knowledge in the early project stages. The tasks concern planning for both new constructions and ROT works.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kvartal 4 2023
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Maria Larsson; Diarienr.: SISAB 2023/100
Senast uppdaterad
Loading...