Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster av Kontrollansvarig enligt PBL // Framework agreement for control officials in accordance with the Swedish Planning and Building Act.
Kategori
Ramavtal
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=47584
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Mattias Poggats; Diarienr.: : 2022-00133
Senast uppdaterad
Loading...