Låssmeder

Projektbeskrivning
Ramavtal för utförande av låssmedstjänster. // Framework agreement for locksmith services.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officers: Christina Irlén & Maria Larsson; Diarienr.: 2020-00191
Senast uppdaterad
Loading...