Lillholmsskolan, Hus A och Hus J

Projektbeskrivning
Objektet avser rivning av hus E, nybyggnad av hus J och ombyggnad av hus A och B. // Demolition of house E, new construction of house J and reconstruction of house A and B.
Kategori
Nybyggnation; Ombyggnation
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement office: Maria Larsson; Diarienr.: 2021-00203
Senast uppdaterad
Loading...