Lillholmsskolan, rivning och nybyggnad

Projektbeskrivning
Rivning hus E, nybyggnad hus J//Demolition building E, new construction building J
Kategori
Nybyggnation
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Birgitta Ekstrand, Diarienr.:2022/367
Senast uppdaterad
Loading...