Lillholmsskolan, Renovering av hus A och B, Rivning hus E, nybyggnad hus J

Projektbeskrivning
Renovering av hus A och B, Rivning hus E, nybyggnad hus J //Renovation of building A and B, Demolition building E, new construction building J
Kategori
Bygg- och anläggningsentreprenader
Bedömd annonsering
Kvartal 3 2024
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Birgitta Ekstrand, Diarienr.:2022/345
Senast uppdaterad
Loading...