Lokalvård av SISAB:s lokaler, Palmfeltsvägen 5

Projektbeskrivning
Upphandlingen avser Ramavtal lokalvård av SISAB:s lokaler Palmfeltsvägen 5. // Framework agreement for cleaning at SISAB's facilities at Palmfeltsvägen 5.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Eva Hamberg; Diarienr.:2021-00468
Senast uppdaterad
Loading...