Mariaskolan hus A & B

Projektbeskrivning
Byte av plåttak, underlagstäckning samt inbrädning resp. takplyfa läggs på befintlig inbrädning. Delvis ändring av takfall, ombyggnad av fönster. Sanering samt utbyte av skadat virke. Byte av isolering och papp på vind. Lagning av tegel och fog vid frontespisar i fasad. Återuppbyggnad av rum.//Replacement of sheet metal roofs, underlayment covering and embedment resp. ceiling fan is laid on top of the existing inset. Partial change of roof fall, rebuilding of windows. Cleanup and replacement of damaged wood. Replacement of insulation and cardboard in the attic. Repair of bricks and joints at front stoves in the facade. Reconstruction of rooms.
Kategori
Renovering
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=49086
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Birgitta Ekstrand; Diarienr.: SISAB 2022/473
Senast uppdaterad
Loading...