Mariaskolan, takarbeten hus A

Projektbeskrivning
Objektet avser renovering/ombyggnad av tak och fönster pga omfattande fuktskador. Byggnaden är blåmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. // Renovation/reconstruction of roof and windows following damp damage. The building is classified as "Blå" by Stockholm City Museum.
Kategori
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=45328
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Maria Larsson; Diarienr.: 2021-00194
Senast uppdaterad
Loading...