Mariehällskolan, solcellsinstallation

Projektbeskrivning
Den efterfrågade entreprenaden omfattar en funktionsfärdig solcellsanläggning, med en total toppeffekt på 90 kW. Taktäckningen är falsad plåt och solcellsmodulerna ska monteras i takets lutning, utan håltagning i takets tätskikt. Taklutningen är ca 8 grader. // Procurement of fully functional solar panel installation with a maximal effect of 90 kW. The solar panels are to be installed on a bevelled plate roof without perforating the plates. The roof's inclination is 8 degrees.
Kategori
solceller
Annonslänk
https://www.kohttps//www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=44003
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Lina cullblad Dnr 2021-00257
Senast uppdaterad
Loading...