Markkonsulttjänster

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser markkonsulttjänster och omfattar landskapsarkitekter, VA- och markprojektörer samt trafikingenjör. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement for ground works consultancy services in new construction and smaller construction projects, including landscape architects, water and sanitiation planning, ground works planning and traffic engineers.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Anna Liffner; Diarienr.:  2021-00186
Senast uppdaterad
Loading...