Miljöinventerare och miljösamordnare

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av miljöinventerare och miljösamordnare. // Framework agreement for environmental inventory and coordination consulting services.
Kategori
Ramavtal
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=47724
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander; Diarienr.: 2021-00373
Senast uppdaterad
Loading...