Miljöinventerare

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av miljöinventerare. // Framework agreement for environmental inventory consulting services.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander; Diarienr.: 2021-00373
Senast uppdaterad
Loading...