Myndighetsbesiktning hiss och lyftanordning

Projektbeskrivning
Ramavtal för myndighetsbesiktning av hiss och lyftanordningar. // Framework agreement for government inspections of lifts and lifting devices.
Kategori
Ramavtal
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=44015
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Linnart Shabo; Diarienr.: 2021-00273
Senast uppdaterad
Loading...