Brandkonsulter

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser brandkonsulter samt SBA-administratör. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement fire engineering consultancy services and administrator of systematic fire hazard control (SBA). Projects include new construction, as well as smaller construction projects.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Anna Liffner; Diarienr.:  2021-00120
Senast uppdaterad
Loading...