Ramavtal Byggentreprenader ROT 2024

Projektbeskrivning
Ramavtalet omfattar samtliga ROT-åtgärder inom en byggentreprenad (bygg, el, vent, vs etc).
Kategori
Ramavtal Bygg- och anläggningsentreprenader
Bedömd annonsering
Kvartal 1 2024
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander; Diarienr.: SISAB 2023/453
Senast uppdaterad
Loading...